DIN LEVERANTÖR AV TEKNISKA TJÄNSTER FÖR INDUSTRIN
PROCESSTEKNIK  -  ANLÄGGNINGSKONSTRUKTION  -  ENERGITEKNIK

VÅRA TÄNSTER

MONTAGELEDNING

Ideutveckling hjälper er med montageledning och montagesamordning för processrör och mekaniska installationer. Vi har mångårig erfarenhet av såväl små som stora projekt och kan samordna alla inblandade discipliner.

 

PROCESSRÖR

Ideutveckling projekterar alla typer av processrör vare sig det är vatten, träfibrer eller kemikalier i pappersindustrin. Ånga och kondensatsystem till ångpannor och ångturbiner. Hetvattensystem till värmepannor och fjärrvärmesystem.

Vi utför dimensionering, flödes- och spänningsanalys, handhar kontakter med kontrollmyndigheter och är på plats ute i anläggningen för att säkerställa att den blir korrekt utförd.

Vi arbetar med de senaste programvarorna.

Vi dimensionerar pumpar, cisterner, rörledningar och värmeväxlare. Vi kan göra beräkningar både i vätska och i ångfas. Samt med ett eller flera media.


 

TRYCKKÄRL OCH CISTERNER

Ideutveckling projekterar cisterner och tryckkärl. Allt ifrån oljetankar för egnahem på 2-3 m 3 till massatorn på 9000 m3
Vi är väl förtrogna med de regelverk som tillämpas. tex sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS), cisternanvisningar samt Europanormen för cisterner EN14015. Vi dimensionerar tryckkärl av alla de slag och kan sköta om allt från kostnadskalkyler, materialval, konstruktion, CE-märkning, riskanalys etc.

 

 


 

 

 MEKANISK KONSTRUKTION

Ideutveckling
projekterar:
  • Lyftok och lyftbalkar enligt de regler som föreskrivs
  • Serviceplan och trappor
  • Drivaxlar och annan mekanisk utrustning  som tex. ungsgavlar och axelskydd.
  • Pumpuppställningar

 

 

 Kontakta oss gärna för mer information!